Výrobky

Průmyslový kompost (rekultivační substrát) je vyroben homogenizací a kompostováním látek obsahující rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Lze ho použít při zřizování zelených ploch a při výsadbě zeleně. Dále se používá pro zlepšení vlastnosti půd, polí, zahrádek i pařenišť a skleníků.

Fotogalerie